TATA TERTIB

PENGUNJUNG PERPUSTAKAAN

 

  1. Pengunjung perpustakaan menyimpan tas di tempat yang telah disediakan.
  2. Pengunjung perpustakaan harus menuliskan nama dibuku pengunjung perpustakaan.
  3. Pengunjung perpustakaan dilarang bercakap-cakap atau membuat kegaduhan.
  4. Pengunjung perpustakaan dilarang membawa makanan dan minuman kedalam ruangan.
  5. Pengunjung perpusakaan diwajibkan mengembalikan buku yang telah selesai dibacanya ke tempat semula.
  6. Pengunjung perpustakaan hanya dapat membawa / meminjam buku atas seizing petugas perpustakaan.
  7. Buku referensi hanya boleh dibaca di tempat dan tidak boleh dibawa / dipinjam.
  8. Pegunjung perpustakaan harus menjaga kebersihan ruangan perpustakaan

?>